TDA

Hakkımızda

About Us

Türk Dilleri Araştırmaları, 1991 yılında, Prof. Dr. Talat Tekin’in başkanlığında, uluslararası bir yayın kurulunun da desteğiyle yayın hayatına başlamış, kişisel girişime dayanan ilk yıllık Türk dili dergisidir. Derginin amacı kuruluş yıllarında şöyle çizilmişti:

Türk Dilleri Araştırmaları, yalnız Türk Dilleri üzerine yapılmış araştırma ve inceleme yazıları ile metin yayımlarını, kitap tanıtmalarını içeren yıllık bir dergidir. Özel sayılar dışında, her yıl ortalama 208 sayfa olarak çıkar. Gönderilen yazılar Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça olabilir. Türk araştırıcıların Türkçe yazması ve kullanılan dilde Türkçenin son 60 yıllık gelişimi, özleşmesi doğrultusunda, yaygınlaşmış Türkçe sözcüklerin, dilbilgisi terimlerinin kullanımı yayın ilkelerindendir. Yayımlanacak yazılara yayın kurulu ile danışma kurulundan konuyla ilgili danışmanın onayı gerekmektedir. Konu gereği kimi yazılarda yayın kurulu ile danışma kurulu üyeleri dışındaki akademisyenlerin görüşlerine de başvurul­maktadır. Yayımlanmayan yazılar yazarından istek gelmesi durumunda bir yıl içerisinde iade edilmektedir.”

Derginin ilk yıllarında yazı kurulunda yer alan Prof. Dr. Doğan Aksan, ve Prof. Dr. Mustafa Canpolat ile daha sonra yazı kuruluna katılan Prof. Dr. Kamile İmer’in derginin redaksiyonuna büyük katkıları olmuştur. Derginin editörlüğü 2001’den 2010 yılına değin Prof. Dr. Mehmet Ölmez tarafından sürdürülmüştür.

2011 yılından beri dergi Prof. Dr. Jens Peter Laut’un da katkılarıyla çıkmaktadır. Yine bu yıldan itibaren yılda iki sayı, bir cilt olup yaklaşık 300 sayfa çıkmaktadır.

İlk sayıdan itibaren dergiye hem yazılarıyla hem de danışmanlıklarıyla A. Bodrogligeti (Los Angeles), B. Brendemoen (Oslo), L. Bazin (Paris), G. Doerfer  (Göttingen), M. Erdal (Frankfurt), G. Hazai (Budapest), L. Johanson (Mainz), T. Hayashi (Tokyo), Geng Shimin (Beijing), A. M.  Şçerbak (St. Petersburg), Ş. Tekin (Harvard), A. Tietze (Wien), E. Tryjarski (Warszawa) ve P. Zieme (Berlin) katkıda bulunmuşlardır. Sonraki yıllar T. Hayashi de (Tokyo) bu isimler arasına katılmıştır.

Geçen süre içerisinde danışma kurulundan yazı kurulundan D. Aksan, danışma kurulundan L. Bazin, G. Doerfer, M. Mori, Geng Shimin, A. M. Şçerbak, Ş. Tekin, A. Tietze aramızdan ayrılmışlardır. Hem bu sebeple, hem de yayın sıklığının yılda ikiye çıkması dolayısıyla 2011 itibariyle yeni yayın kurulu oluşturulmuştur.

Dergiye konu olan yazılar, Eski Türkçe döneminden başlayıp günümüz Türk Dilleri ile ilgili neredeyse her konuyu ele alan yazılardır. Gerektiğinde yazılar günümüz Türk dillerinde de kaleme alınabilirler.

1991’den 2000 yılına değin yönetim merkezi Ankara’da bulunan dergi 2001 yılından beri İstanbul’da çıkmaktadır. İlk iki sayısı Hacettepe Üniversitesi’ndeki Türk Dili çevresinin maddi katkılarını da alan dergi 3-10. sayılar arasında Simurg yayınevinin de katkılarına dayanmıştır. TDA, 2001 yılından beri tamamen kişisel katkılarla yayımlanmaktadır.

Dergiyle ilgili akademik yazışmalar editörlerin adreslerinden yapılabilir.

1-20. Sayılar İçin / For Issues 1-20

Edited by / Yayımlayanlar

Talat TEKİN - Mehmet ÖLMEZ

Editorial Board / Yayın Kurulu
Doğan AKSAN - Kamile İMER
Mustafa CANPOLAT - Mehmet ÖLMEZ
Talat TEKİN

Consulting Editors / Danışma Kurulu
A. BODROGLIGETI - B. BRENDEMOEN
L. BAZIN - G. DOERFER
M. ERDAL - G. HAZAI
L. JOHANSON - T. HAYASHI
G. SHIMIN - A. M. ŞÇERBAK
Ş. TEKİN - A. TIETZE
E. TRYJARSKI - P. ZIEME

© 2014-Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi. Tüm hakları saklıdır.

İLETİŞİM: Mehmet ÖLMEZ

ADRES: İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / İSTANBUL, TÜRKİYE
Istanbul University | Faculty of Letters | Dept. of Modern Turkic Languages and Literatures Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / ISTANBUL, TURKEY
Tel: (+9 0212) 383 44 47 | E-posta: olmez.mehmet@gmail.com

Site Yöneticisi (2015-...): F. Yelda ŞAHİN

İlk Tasarım: Dr. Özgür AY