TDA

Yayın İlkeleri

Editorial principles

TDA eski ve çağdaş Türk dil ve dil diyalektleri üzerine yazılmış makaleler, bilimsel araştırmalar ve kitap tanıtımları yayımlar. TDA dergisinde yayımlanacak yazıların bilimsel değer taşıması, özgün olması, alıntıların standart kaynak gösterme kurallarına uygun olarak kaynağının gösterilmesi gerekir.

TDA telif haklarına saygı gösterir.

TDA tarafsız ve bağımsız bir yayın çizgisi izler. TDA dergisinde yayımlanan yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazar görüşlerini bilimsel yöntemler kullanmak ve kanıtlamak koşuluyla özgürce açıklar. TDA, yazıların içeriğine müdahale etmez ama biçim birliği sağlamak amacıyla şekille ilgili bazı değişiklikler yapabilir.

TDA insan hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Yazılarda; herhangi bir ırk, topluluk, ulus, cinsiyet veya inanca mensup kişileri incitici, kin ve düşmanlığı körükleyici bir söyleme asla yer verilmez.

Yazılarda başka bilim insanlarının eserleri, kişilik hakları gözetilmek kaydıyla, bilimsel ölçütler içinde eleştirilebilir. Cevap hakkına saygı gösterilir.

© 2014-Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi. Tüm hakları saklıdır.

İLETİŞİM: Mehmet ÖLMEZ

ADRES: İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / İSTANBUL, TÜRKİYE
Istanbul University | Faculty of Letters | Dept. of Modern Turkic Languages and Literatures Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / ISTANBUL, TURKEY
Tel: (+9 0212) 383 44 47 | E-posta: olmez.mehmet@gmail.com

Site Yöneticisi (2015-...): F. Yelda ŞAHİN

İlk Tasarım: Dr. Özgür AY