TDA

Makale Dizini (1-21. Sayılar)

Index of Articles (Issues from 1 to 21)

A brief note on both verbs, körtgür- (A) and körgit- (B) in Old Turkic s. 243-252, 18. Cilt, Juten Oda

A Kacha Song in Gmelin’s Travel Account s. 201-208, 17. Cilt, György Kara

A New Classification of the Turkic Languages s. 5-18, 1. Cilt, Talat Tekin

A Recent Study on the Uighur Document of Pintung’s Petition s. 35-46, 2. Cilt, Juten Oda

A Sample of Oral Literature of Xinjiang Salars s. 49-72, 8. Cilt, Abdurishid Yakup

A Tale of two Languages: Tracing the History of Turkish-Greek Language Contacts s. 95-130, 21-1. Cilt, Matthias Kappler

Abriß der Konsonantenadaptation der Westeuropäischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen s. 67-117, 9. Cilt, Marek Stachowski

Abriß der Konsonantenadaptation westeuropäischer Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen s. 139-189, 10. Cilt, Marek Stachowski

Abuşka Sözlüğü Üzerine s. 23-28, 13. Cilt, Mustafa S. Kaçalin

Adbilim Açısından Ordu ve Samsun Yöresindeki Bazı Lakaplar s. 25-47, 16. Cilt, Mehmet Aydın

Additional Iranian Loan-words in Early Turkic Languages s. 157-164, 7. Cilt, Semih Tezcan

Ağız Atasözlerinin Kelime Hazinesine Katkısı s. 153-160, 20. Cilt, Mustafa Kaçalin

Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Derlemelerle İlgili Sorunlar s. 203-212, 20. Cilt, Mehmet Özmen

Alanya Ağızlarının Araştırılması s. 97-104, 5. Cilt, Nurettin Demir

Ali Kuşçu’nun el-Risâlet el-Muhammediyye fi el-hisâb adlı eserine Kâtip Çelebî’nin yazdığı şerh: Ahs, 17. Cilt, İhsan Fazlıoğlu

Ali Şir Nevayi’nin Eserlerindeki Moğolca asru Sözü Hakkında s. 161-169, 21-2. Cilt, Zühal Ölmez

Ali Şir Nevâyî’nin Mahbûbü’l-Kulûb’u ve Dili s. 147-158, 3. Cilt, Zuhal Kargı Ölmez

Alttürkisch “Amboß” s. 429-436, 18. Cilt, Peter Zieme

Altun Yaruk’ta Geçen Sankritçe Bazı Kelimelerin Çince Denklikleri s. 61-76, 18. Cilt, Özlem Ayazlı

Ameisen und Prajñārakṣita s. 131-142, 21-1. Cilt, Jens Peter Laut

Ana Altayca İyelik Zamiri *n s. 191-196, 1. Cilt, Han-Woo Choi

Ana Altayca Sözbaşı *d- s. 167-190, 1. Cilt, Mehmet Ölmez

Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü s. 151-165, 1. Cilt, Emine Yılmaz Ceylan

Anadolu Ağızları Sözlüğü’ne Ekler Projesinin 2006’daki Durumu s. 187-192, 20. Cilt, Mehmet Ölmez

Anadolu Ağızlarında Adlandırma ve Kavramlaştırma s. 251-273, 20. Cilt, Tayyibe Uç

Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine s. 139-152, 20. Cilt, Gürer Gülsevin

Anadolu Ağızlarında Sınırlandırma Gösteren Yapılar s. 185-221, 19. Cilt, Faruk Yıldırım

Anadolu Ağızlarının Sözvarlığı Yönünden Sibir Grubu Türk Dilleri ile Karşılaştırılması s. 33-46, 19. Cilt, Özlem Civelek

Anadolu Türk Yazınının Başlangıç Döneminde Bir Yazar ve Çarḫ-Nāme’nin Tarihlendirilmesi Üzerine s. 7, 4. Cilt, Semih Tezcan

Anadolu’nun Söz Varlığından Örnek s.141-151, 16. Cilt, Uwe Bläsing

Annemarie von Gabain s. 5-10, 4. Cilt, Jens-Peter Laut

Annemarie von Gabain’in Eserleri s. 11-50, 4. Cilt, Nuri Yüce

Arabic Dialect Clusters in Turkey - Towards a Comparative Typology s.153-164, 16. Cilt, Otto Jastrow

Artvin Yöresel Sözlüğüne Etimolojik Katkılar s. 17-31, 19. Cilt, Uwe Bläsing

Aus der Einleitung der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā aus Hami s. 5-15, 10. Cilt, Geng Shimin und Jens Peter Laut

Aus der Einleitung der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā aus Hami s. 5-15, 10. Cilt, Shimin Geng und Jens Peter Laut

Bemerkungen zu den "altaischen" Personal­pro­nomina s. 33-64, 5. Cilt, Claus Schönig

Bemerkungen zu Talât Tekins “Orhon Yazıtları” s. 5-17, 2. Cilt, Gerhard Doerfer

Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme s. 103-112, 10. Cilt, Cengiz Alyılmaz

Binbir Gece’nin İlk Türkçe Tercümeleri ve Bu Hikâyelerdeki Gazeller Üzerine s.239-255, 3. Cilt, Şinasi Tekin

Bruchstück eines Kommentars zur Beschreibung der zehn bh¨mis s. 17-24, 10. Cilt, Simone-Christiane Raschmann

Bulgarcanın Ağızlarında Türkçenin Ağızlarına Ait Sözvarlığı s. 323-332, 18. Cilt, Zühal Ölmez

Chagatay or Classical Uzbek? The Uzbeks to Take Charge of the Classical Central Asian Turkish Herita, 3. Cilt, Andras J.E.Bodrogligeti

Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) [Uygurca Xuanzang-Biyogra­fisindeki Ç, 6. Cilt, Mehmet Ölmez

Contacts of Korean and Turkic in the Early Period s. 73-78, 3. Cilt, Han-Woo Choi

Crimean Tatars and Noghais in Turkey s. 113-131, 10. Cilt, Henryk Jankowski

Çağatay Türkçesinin Sözvarlığından Birkaç Sözcük Üzerine s. 275-284, 20. Cilt, Ersin Teres

Çağatayca Sözlükler s. 11-21, 13. Cilt, Zühal Ölmez

Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri s. 103-125, 14. Cilt, Mehmet Ölmez

Çift Başlı Rus Kartalının İmparatorluğunda ‘Türkçe’ bir Avcı Kuşu veya Rusça bérkut ile Türkçe bürkü, 18. Cilt, Uwe Bläsing

Çuvaşça çara Sözcüğü ve Dağınık *y- > ç- Değişimi s. 69-72, 3. Cilt, Emine Ceylan

Çuvaşçada Eklenmede Oluşan Ses Değişimleri s. 123-139, 7. Cilt, Emine Ceylan

Das tungusische Diminutivsuffix -kān im Dolganischen s.231-238, 3. Cilt, Marek Stachowski

Das Wort nämä s. 29-32, 3. Cilt, Milan Adamovic

Der Terminus "Lenatürkisch" s. 29-34, 8. Cilt, Marek Stachowski

Der Ursprung von Unmöglichkeitssuffixen des Osmanisch-Türkischen s. 25-31, 10. Cilt, Marek Stachowski

Der Vokalismus der sanskritischen Fremd­wörter im Alttürkischen s. 341-347, 18. Cilt, Klaus Röhrborn

Derleme Sözlüğü’nde Madde Birleştirme Önerileri ve Bu Maddeler Üzerine Değerlendirmeler s. 7-34, 20. Cilt, A. Deniz Abik

Deyimlerde Bildirinin Düzenleniş Biçimi ve Özellikleri s. 112-120, 1. Cilt, Leyla Subaşı Uzun

Die Genese eines Sprossvokals anhand des altosmanischen Suffixes +rAK ~ +IrAK s. 61-67, 15. Cilt, Şerife Özer

Die grammatischen Besonderheiten von Gülşehrīs Manṭıku’ṭ-Ṭayr s. 143-159, 21-1. Cilt, Aziz Merhan

Die Postposition sïŋaru ,nach‘ in den Orchon-Inschriften 33-74, 11. Cilt, Wolfram Hesche

Die Uiguren unter dem Einfluss kultureller Reformen in der Türkei (1864-1948) s. 205-233, 21-2. Cilt, Ablet Semet

Divanü Lügati’t-Türk’te ve Kutadgu Bilig’de ‘aymak’ Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzer, 14. Cilt, Mehmet Özmen

Diyarbakır Ağzının Sözvarlığına Katkılar s. 193-201, 20. Cilt, Zühal Ölmez

Doğu Grubu Ağizlarinda -miş ve imiş s. 167-174, 20. Cilt, Filiz Kıral, Astrid Menz

Doğu Grubu Ağizlarinda -miş ve imiş s. 167-174, 20. Cilt, Filiz Kıral, Astrid Menz

E. Ceylan): Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı s. 211-225, 5. Cilt, Johannes Benzing (Haz.

E-41 (Hemçik-Çırgak) Yazıtı s. 181-206, 18. Cilt, İgor Kormuşin

Ein handschriftliches vergleichendes Wörterbuch des Jakutischen von Adam Szymaski s. 67-74, 4. Cilt, Marek Stachowski

Ein unbemerkter chasarischer Eigenname s. 31-36, 1. Cilt, Marcel Erdal

Eine Eloge auf einen uigurischen Bäg s. 271-284, 3. Cilt, Peter Zieme

Elegest (Körtle Han) Yazıtı s. 19-32, 5. Cilt, Talat Tekin

Emre s. 155-166, 18. Cilt, Marcel Erdal

Endē’nin Türevleri ve İçel İli Ağızlarındaki Kullanımı s. 71-96, 12. Cilt, Gülseren Tor

Erzurum Ağzında Alıntı Sözcükler s. 89-106, 19. Cilt, Astrid Menz

Esīrī’s [Tercüme-i] Muhammedīye: a rare manuscript s. 103-112, 17. Cilt, Eleazar Birnbaum

Eski Bir Türk Şiirindeki Yol Temür Adlı Bir Zat Üzerine s. 139-146, 3. Cilt, Juten Oda

Eski Türk Runik Metinlerinde Geçen Bir Acınma Ünlemi Üzerine s. 35-48, 18. Cilt, Rysbek Alimov

Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1) s. 227-229, 5. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2) s. 175-186, 7. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3) s. 59-65, 9. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Türk yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine s. 333-340, 18. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Türkçe Etimolojiler (1) s. 189-198, 12. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Türkçe ı- ~ yı- Hakkında s. 5-11, 5. Cilt, Gerhard Doerfer

Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Üzerine s. 113-138, 20. Cilt, Mehmet Dursun Erdem

Eski Uygurca basruk ve Altayca pazırık Hakkında s. 293-306, 21-2. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine s. 35-47, 8. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı s. 159-166, 3. Cilt, Mehmet Ölmez

Eski Uygurlarda ög bitig Üzerine s. 57-62, 6. Cilt, Juten Oda

Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri s. 105-170, 5. Cilt, Zuhal Kargı Ölmez

"Eyyûb ve Çağatayca Şiirleri”ne Ek s. 167-173, 6. Cilt, Zuhal Kargı Ölmez

Ferîde’d-dîn-i ‘Attâr’ın Tezkire-i Evliyâ’sının Doğu Türkçesi Çevirisi Üzerine Bazı Görüşler s. 305-, 17. Cilt, Ayşe Gül Sertkaya

Finitprädizierte Relativsätze in Sprachen des altaischen Typs s. 181-191, 3. Cilt, Claus Schönig

Fin-Türk Dili Üzerine s. 5-40, 6. Cilt, Atila Jorma

First and second person singular pronouns: a pillar or a pillory of the ‘Altaic’ hypothesis? s. 251-, 21-2. Cilt, Alexander Vovin

From Oral Story to Literary Text: Rethinking an Old Ottoman Poem s. 177-189, 17. Cilt, Bill Hickman

Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları 137-152, 11. Cilt, Mehmet Ölmez

Göktürk Anıtlarında Söz Sanatları-Güçlü Anlatım Yolları s. 19-29, 1. Cilt, Doğan Aksan

Güney Ağızlarında Geniş Zaman Ekler s. 125-139, 16. Cilt, Faruk Yıldırım

Günümüzde Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk s. 31-34, 14. Cilt, Mustafa Canpolat

Hemçık-Çırgakı Yazıtı s. 5-15, 9. Cilt, Talat Tekin

Horasan Türkçesinden İki Hikâye s. 131-153, 2. Cilt, Sultan Tulu

Hüseyinoğlu Hasan’ın Dört Dilli Sözlüğü: Şâmilü’l-Luğa s. 55-122, 7. Cilt, Mustafa Kaçalin

"Irk Bitig” and fragments of a Tibetan divination text revisited s. 23-427, 18. Cilt, V. Yakovlev

İki Örnek Çerçevesinde Popüler Yayınlar ve Ağız Araştırmaları s. 7-16, 19. Cilt, Mehmet Aydın

İkinci Bay-Bulun (= E 49) Yazıtı s. 81-90, 10. Cilt, Talat Tekin

İlk Türkçe *d Foneminin Çuvaşça ve Macarcada Gelişimi s. 109-120, 2. Cilt, Emine Ceylan

İranlı Azerbaycan Türklerinde Dil Aktarımı s. 27-45, 21-1. Cilt, Sonel Bosnalı

James Russsell Hamilton (14.3.1921 – 29.5.2003) s. 7-10, 13. Cilt, Peter Zieme

Karaçay-Malkarların Kökeni Üzerine Düşünceler s. 131-144, 1. Cilt, Ufuk Tavkul

Karahanlı Türkçesinin İlk Eseri s. 95-102, 14. Cilt, Aysu Ata

Kıbrıs Ağzında Bitki Adları s. 167-184, 19. Cilt, Tayyibe Uç

Kıbrıs Türk Ağzı ile Gagauzcada Gereklilik Yapısı s. 175-186, 20. Cilt, Birsel Oruç Aslan

Kıbrıs Türk Ağzı/Ağızları ile İlgili Araştırmalara Bir Bakış s. 75-98, 20. Cilt, İsmail Bozkurt

Kısa Memlûk Kıpçakçası Grameri s. 249-282, 17. Cilt, Kurtuluş Öztopçu

Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud ‘alā lisāni ṭāife-i Oġuzān’da Metin Dışı Kayıtlar s. 127-132, 14. Cilt, Mustafa S. Kaçalin

Kitābu’l-Ġunya, Harezm Türkçesinden Ana­dolu Türkçesine Aktarılmış Bir İlmihal Kitabı s. 171-210, 5. Cilt, Semih Tezcan

Kitābu’l Ġunya’nın Yazarı s. 13-18, 7. Cilt, Semih Tezcan

Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) Yayımı Üzerine Bazı Görüşler s. 319-334, 17. Cilt, Osman Fikri Sertkaya

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Çevirilerinde Esma-i Hüsna s. 181-213, 15. Cilt, Gülden Sağol Yüksekkaya

Kutadgu Bilig Üzerine Notlar s. 79-94, 14. Cilt, Zafer Önler

Kutadgu Bilig’de Gözden Kaçan İki Sontakı: körü ve sayu Üzerine s. 233-260, 7. Cilt, Yong-Sŏng Li

Kutadgu Bilig’de İkilemeler (1) s. 19-40, 7. Cilt, Zuhal Kargı Ölmez

Kutadgu Bilig’de Yer Alan Deyimler s. 119-186, 9. Cilt, Zafer Önler

Kutadgu Bilig’deki Dörtlükler Üzerine s. 57-66, 14. Cilt, Osman Fikri Sertkaya

Kügü ~ kügüy “Teyze” Hakkında s. 71-79, 6. Cilt, Yong-Sŏng Li

Kül tigin Yazıtı Kuzey Yüzü Dokuzuncu Satırda Yer Alan ögs(ü)z ak At Üzerine s. 135-147, 18. Cilt, Engin Çetin

Latin Yazısının Türkçedeki Etkileri s. 75-101, 2. Cilt, Kâmile İmer

Lehnelemente in türkischen Pronominalsystemen s. 349-373, 18. Cilt, Claus Schönig

Lem’î’nin Kafiye Risâlesi: “Risāletü’l-Kāfiyeti’l-Vāfiye” s. 133-176, 17. Cilt, Abdulkadir Gürer

Luġat-i Çaġatay’ın Tıpkıbasımı ve 2003’te Yitirdiğimiz Türkologlar Dolayısıyla .... s. 5-6, 13. Cilt, Mehmet Ölmez

Manzum Kelile ve Dimne Üzerine Notlar s. 81-121, 6. Cilt, Semih Tezcan

Materials of Tuvinian Language in China (4) 5-21, 11. Cilt, Shimin Geng

Meninski'ye Göre XVII. Yüzyıl İstanbul Türkçesi'nde /ı/ Ünlüsü s. 345-357, 17. Cilt, Mertol Tulum

Mersin Ağızlarında {-A} Ulaç Eki s. 225-249, 20. Cilt, Gülseren Tor

Mersin Ağızlarında –Ik Ekinin Kullanımı s. 107-165, 19. Cilt, Gülseren Tor

Mersin İli Ağızlarında Yaşayan Eskicil Öğelerden Seçmeler I s. 19-59, 15. Cilt, Gülseren Tor

Mersin’de Şimdiki Zaman s. 49-124, 16. Cilt, Gülseren Tor

Mesʿud ve XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üze­rine Yeni Bilgiler s. 65-84, 5. Cilt, Semih Tezcan

"Mesʿūd ve XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Yeni Bilgiler”e Ek s. 175, 6. Cilt, Semih Tezcan

Mesʾūd’un Manzum Kelile ve Dimne’sinde Atasözleri s. 29-48, 9. Cilt, Semih Tezcan

Mevlânâ Sekkâkî ve Bir Beyti Üzerine Bazı Düşünceler s. 359-370, 17. Cilt, Mehmet Mahur Tulum

Mevlevi Cāmi Mahlaslī Muccizāt-ı Nebi Adlı Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Şiir ve onun şairi üzeri, 9. Cilt, Önal Kaya

Modern Uygurca ile İlgili Açıklamalı Bir Kaynakça s. 155-170, 2. Cilt, Kurtuluş Öztopçu

Moğolistanda Bulunan (Kök)Türk Harfli Yeni Bir Yazıt Parçası s. 49-60, 18. Cilt, Cengiz Alyılmaz

Moğolistandaki Eski Türk Anıt ve Yazıtları Üzerine Yeni Araştırmalar (1) s. 191-204, 10. Cilt, Takashi Ōsawa

Mongolic Words in Classical Chagatay Period s. 229-236, 17. Cilt, Zühal Ölmez

Nahtod-Erfahrungen im Erzählgut Zentralasiens? Oder: Die Geschichte vom Jäger Kara s. 33-64, 10. Cilt, Jakob Taube

Nev’î’nin Kayıp Sanılan İki Eseri: “Münâzara-i Tûtî vü Zâğ” ve “Gevher-i Râz” s. 85-179, 15. Cilt, Abdulkadir Gürer

New Examples of Zetacism s. 145-150, 1. Cilt, Talat Tekin

Nicht-uigurische Besonderheiten in altui­gurischen Texten s. 279-291, 21-2. Cilt, Peter Zieme

Notes on Balkan Toponymy of Turk Origin (Wallachia) s. 141-147, 7. Cilt, Albina H. Girfanova, Nikolai L. Sukhachev

Notes on Balkan Toponymy of Turk Origin (Wallachia) s. 141-147, 7. Cilt, Albina H. Girfanova, Nikolai L. Sukhachev

Notes on Some Chinese Loanwords in Old Turkic s. 165-173, 7. Cilt, Talat Tekin

Notes on the formative +dXrXk in Turkic s. 371-395, 17. Cilt, István Vásáry

On baš bitig,’ydyš bitig and čïn bitig —Notes of the Uighur Documents Related to a Person Named Ṭurï, 1. Cilt, Juten Oda

On Mongolian asara- “to nourish” and Turkish aşa- “to eat” s. 237-248, 17. Cilt, Mehmet Ölmez

On some unclear, doubtful and contradictory passages in Maḥmūd al- Kāšgarī's "Dīwān Lugāt at-Turk" s, 14. Cilt, Claus Schönig

On the Chief Totem of Ancient Turks (mainly on the basis of linguistic material) s. 203-211, 3. Cilt, A.M. Shcherbak

On the Language and Script of Qazaq in China s. 121-130, 1. Cilt, Shimin Geng

On The Old Turkic Verbal Noun Suffix {-dOk} s. 5-12, 7. Cilt, Talat Tekin

On the origin of Hungarian kölcsön ‘loan’ s. 283-289, 17. Cilt, András Róna-Tas

On the origin of Hungarian serleg ‘cup, goblet’ s. 99-102, 17. Cilt, Árpád Berta

On the shamanic concept of Qara ‘black’ in Turkic s. 103-108, 2. Cilt, Han-Woo Choi

On Uigur {-gAlI} bol-, {-gAlI} boltuk- s. 63-70, 6. Cilt, Talat Tekin

Ordu’daki Çal Kiraz ile Kaşgari’nin Çal Qoy’u s. 35-74, 20. Cilt, Uwe Bläsing

Orhon Yazıtları Üzerine Bazı Notlar s. 207-228, 18. Cilt, Yong-Sŏng LI

Osmanlıca Sözlüklerde Harfler İçin Kullanılan Terimler s. 35-70, 12. Cilt, Abdullah Bağdemir

Özbekçede mikin İlgeci s. 221-228, 17. Cilt, Aziz Merhan

Personal Enclitics in Modern Uyghur s. 109-118, 3. Cilt, Tooru Hayasi

Présentation des indicateurs personnels en vue d'une grammaire fonctionnelle du turc s. 193-203, 16. Cilt, Nurcan Delen Karaağac

Prof. Milan Adamović’in 65. Doğum günü Dolayısıyla (Çeviren: Serap Gürcün) s. 15-17, 14. Cilt, Michael Knüppel

Prolegomena zur Edition der Hami-Handschrift der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā s. 213-230, 3. Cilt, Shimin Geng, Hans-Joachim Klimkeit und Jens Peter Laut

Prolegomena zur Edition der Hami-Handschrift der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā s. 213-231, 3. Cilt, Geng Shimin, Hans-Joachim Klimkeit und Jens Peter Laut

Prolegomena zur Edition der Hami-Handschrift der uigurischen Daśakarmapathāvadānamālā s. 213-232, 3. Cilt, Geng Shimin, Hans-Joachim Klimkeit und Jens Peter Laut

Quelques remarques d’Epigraphie Turque ancienne s. 33-41, 3. Cilt, Louis Bazin

Remzî’nin Kebûter-nâme’si Hakkında bir Değerlendirme s. 209-219, 17. Cilt, Hanife Koncu

Sa‘lebi’nin Kasasu’l-Enbiya Adlı Eserinin Ebu’l-Fazl Musa bin Haci Hüseyn İzniki’ye Ait Tercümesi Üz, 17. Cilt, Nesrin Bayraktar

Sanglâx Lügatindeki Kurmacalar s. 393-411, 18. Cilt, Mutsumi Sugahara

Schriftenverzeichnis Prof. Milan Adamović s. 19-29, 14. Cilt, Michael Knüppel

Sereya Şapşal’a Göre Karay Türkleri ve Karayca s. 97-188, 12. Cilt, Tülay Çulha

Seyahat-name’den Bir Atasözü s. 15-28, 8. Cilt, Semih Tezcan

Sigmatism in Chuvash Reviewed s. 121-130, 2. Cilt, Talât Tekin

"Silk” and “Wad” in Old Turkish Terminology s. 149-155, 7. Cilt, Peter Zieme

Site and Inscription of Ongi revised –On the basis of rubbing of G. Ramstedt and our field works of , 18. Cilt, Takashi Osawa

Some observations on the Oghuz immigration to Anatolia s. 183-204, 21-2. Cilt, Claus Schönig

Some remarks on future reference in Turkish s. 133-137, 3. Cilt, Ahmet Kocaman

Some Remarks on Turkic Dialects of Western Iran s. 185-191, 16. Cilt, Filiz Kıral

Some Thoughts on the Origin of Old Turkic yaŋa ~ yaŋan ~ yaγan and Middle Mongolian ʒa’an ‘elephant’, 18. Cilt, Alexander Vovin

Some thoughts on the Proto-Turkic palato-velar nasal s. 375-392, 18. Cilt, Marek Stachowski

Soŋ Saray s. 69-83, 15. Cilt, Aysu Ata

Strong and weak codas in Turkic prime morphemes s. 191-199, 17. Cilt, Lars Johanson

Study on the Uighur Text Abitaki (4) s. 167-174, 18. Cilt, Shimin Geng

Suffix Identification in Turkic Texts s. 235-249, 21-2. Cilt, Münevver Tekcan

Sur les Constellations dites modernes et sur les Doublets constellaires s. 49-58, 9. Cilt, Mefküre Mollova

Süleymān Ḥakim Ata Baḳırġani ve Şiirleri s. 73-209, 8. Cilt, Önal Kaya

Şecere-i Terākime’deki Manzum Parçalar Üzerine s. 80-97, 1. Cilt, Zühal Kargı

Şecere-i Türk’ün Sözvarlığından Örnekler 23-32, 11. Cilt, Zuhal Ölmez

Tarama Sözlüğü s. 267-270, 3. Cilt, Andreas Tietze

Tarama Sözlüğü Üzerine Bazı Açıklamalar s. 159-170, 4. Cilt, Andreas Tietze, Talat Tekin

Tarama Sözlüğü Üzerine Bazı Açıklamalar s. 159-171, 4. Cilt, Andreas Tietze, Talat Tekin

Tatar Türkçesindeki Bazı Tasvirî Zaman Yapıları s. 161-165, 20. Cilt, A. Rüştü Karabeyoğlu

Textological Structure and Political Message of the Old Turkic Runic Inscriptions s. 149-153, 18. Cilt, Mihály Dobrovits

The Buddhist refuge formula. An Uigur manuscript from Dunhuang s. 41-56, 6. Cilt, Niu Ruji - Peter Zieme

The Buddhist refuge formula. An Uigur manuscript from Dunhuang s. 41-56, 6. Cilt, Niu Ruji - Peter Zieme

The Chulyms and Their Language. An Attempt at a Description of Chulym Phonetics and No­minal Morphol, 11. Cilt, Marzanna Pomorska

The Leningrad Manuscripts of Rabghuzi’s Qisas s. 47-79, 1. Cilt, Hendrik E. E. Boeschoten

The Oghuz Migration to Anatolia s.165-183, 16. Cilt, Claus Schönig

The Old Ottoman Gerund in -u/-ü Expressing Purpose s. 69-74, 2. Cilt, Andreas Tietze

The older Mongolian layer in Ancient Turkic s. 79-86, 3. Cilt, Gerhard Doerfer

The runic graffiti at Yar Khoto s. 87-108, 3. Cilt, Marcel Erdal

The runic inscription on a golden bracteat from Mongolia s. 129-131, 3. Cilt, Sergej G. Klyashtornyj

The Second Altınköl Inscription s. 10-14, 8. Cilt, Talat Tekin

The Turks in the Eyes of a Seventeenth Century Armenian Traveler s. 127-131, 17. Cilt, John A. C. Greppin

The Yenisei Runic Inscriptions and the ‘Manas’ Epic s. 175-180, 18. Cilt, Sergei G. Klyashtornyj

Toḳuz-Oġuz ve On-Uyġur s. 187-232, 7. Cilt, James Hamilton

Toplumsal Gelişmenin Ağızlara Etkisi s. 99-112, 20. Cilt, Musa Duman

Trabzon Ağızlarında Şimdiki Zaman Bağlantı Ünlüsü s. 19-34, 2. Cilt, Bernt Brendemoen

Turkicisms in Persian as indices of social and cultural history s. 171-182, 21-2. Cilt, John R. Perry

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia s. 83-94, 21-1. Cilt, Otto Jastrow

Turkish armut “pear” Remarks on the Etymology and Geo-Linguistic Distribution of an Oriental Fruit N, 15. Cilt, Uwe Bläsing

Turkish dirsek ‘elbow’, Yakut tühürges ‘knee’ and some connected words s. 335-343, 17. Cilt, Marek Stachowski

Tuvacanın Eskiliği Üzerine s. 133-138, 10. Cilt, Mehmet Ölmez

Türk Dilleri Araştırmaları’nın 14. Sayısı Dolayısıyla s. 5-10, 14. Cilt, Mehmet Ölmez

Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi s. 51-66, 4. Cilt, Talat Tekin

Türkçe - Farsça Semantik İlişkilerine Genel Bir Bakış s. 23-82, 17. Cilt, Yusuf Azmun

Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ś-, y-, v- Üzerine s. 145-158, 4. Cilt, Emine Ceylan

Türkçe’de Bağıntı Sıfatları Sınıfı: Batılılaşmada Süreklilik s. 57-68, 3. Cilt, Hendrik Boeschoten

Türkçede Dinî Tabirler Üzerine s. 213-218, 15. Cilt, Mehmet Ölmez

Türkçede Silme Dönüşümleri s. 193-201, 3. Cilt, Ayhan Sezer

Türkische Namen für ‘Schwalbe’ und ihre Spuren im Matorischen s. 85-96, 5. Cilt, Marek Stachowski

Türkisch-persische Sprichwortparallelen s. 5-34, 12. Cilt, Yong-Sŏng Li

Türkiye’de Diyalektoloji Çalışmaları Yöntem Konusu Üzerine s. 11-24, 16. Cilt, Gürer Gülsevin

Türkiye’de Kişi Adlarının Düzeltilmesi ve Değiştirilmesi: I, Ad Düzeltmeleri s. 291-304, 17. Cilt, Saim Sakaoğlu

Türkiye’deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri s. 223-304, 19. Cilt, Mehmet Ölmez

Türkiye’deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlüğü s. 205-210, 16. Cilt, Mehmet Ölmez

Türkiye’deki Özbeklerin Dil Özellikleri s. 213-223, 20. Cilt, Selahittin Tolkun

Uigur käzig and the Origin of Taxation Systems in the Uigur Kingdom of Qočo s. 229-242, 18. Cilt, Dai Matsui

"Unregelmäßige“ Getrenntschreibung der uiguri­schen Schrift in manichäisch-türkischen Texten 171-185, 11. Cilt, Michael Knüppel

Uprooted and Replanted: Recontextualizing A Genre s. 47-82, 21-1. Cilt, Arrienne M. Dwyer

Uygurca üçük ‘kürk’ s. 47-52, 2. Cilt, Mehmet Ölmez

Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar s. 109-143, 4. Cilt, Mehmet Ölmez

Uygurca’nın Yazı Dili Olarak Gelişmesi ve Uygurca Sözlükler s. 167-174, 3. Cilt, Kurtuluş Öztopçu

Über das Alter der dolganischen Sprache s. 123-130, 6. Cilt, Marek Stachowski

Üç Ege Bölgesi Ağızlarındaki Diyalekt Tabakalaşması s. 57-87, 19. Cilt, Gürer Gülsevin

Verse des Candrasūtra nach chinesisch-uigurischen Bilinguen s. 65-80, 10. Cilt, Peter Zieme

Was ist das ideale Türkisch? s. 91-101, 10. Cilt, Klaus Röhrborn

When was the Säkiz yükmäk yaruq sūtra translated? s. 17-28, 9. Cilt, Juten Oda

Woher kommt eigentlich Türkisch *dügä, ‘eine junge Kuh’? s. 7-26, 21-1. Cilt, Uwe Bläsing

Yaygın Bir Gölge Sözcük: çişek / çişik s. 257-266, 3. Cilt, Semih Tezcan

Yeni Uygurcanın Diyalektleri Üzerine s. 47-56, 19. Cilt, Ayet Goca

Yunus Emre’de Dil Ustalığı s. 53-68, 2. Cilt, Doğan Aksan

Zametka po povodu arabskix i persidskix zaimstvovanij v dolganskom qzyke i putej ix proniknoveniq na, 7. Cilt, Marek Stachowski

Zu alttürkisch ï- ~ yï- s. 12-18, 5. Cilt, Gerhard Doerfer

Zu den Kopf- und Fußzeilen in uigurischen Texten s. 205-212, 10. Cilt, Michael Knüppel

Zum 65. Geburtstag von Prof. Milan Adamović s. 11-13, 14. Cilt, Michael Knüppel

Zum Grenzbereich zwischen Nomen und Verb im Türkischen s. 175-179, 3. Cilt, Klaus Röhrborn

Zur Bildung und Bedeutung von Paarformeln im Alttürkischen 153-170, 11. Cilt, Uta Schilling

Zur Entstehung historischer Präterita im Türkischen s. 119-127, 3. Cilt, Lars Johanson

Zur Typologie türkischer Gerundialsegmente s. 98-110, 1. Cilt, Lars Johanson

Zwei uigurische Gedichte aus Dunhuang - ein Deu­tungsversuch 125-136, 11. Cilt, Peter Zieme

Заметки по балканской топономике туркского происхождения (Бессарабия, Богдания, Буджак, Добруджа) s., 4. Cilt, Albina X. Girfanova, Nikolay L. Suxaçev

Заметки по балканской топономике туркского происхождения (Бессарабия, Богдания, Буджак, Добруджа) s., 4. Cilt, Albina X. Girfanova, Nikolay L. Suxaçev

© 2014-Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi. Tüm hakları saklıdır.

İLETİŞİM: Mehmet ÖLMEZ

ADRES: İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / İSTANBUL, TÜRKİYE
Istanbul University | Faculty of Letters | Dept. of Modern Turkic Languages and Literatures Ordu Caddesi, No: 196 34459 Laleli / ISTANBUL, TURKEY
Tel: (+9 0212) 383 44 47 | E-posta: olmez.mehmet@gmail.com

Site Yöneticisi (2015-...): F. Yelda ŞAHİN

İlk Tasarım: Dr. Özgür AY