Talat Tekin Makaleler

 

 

CD’yi Hazırlayan:

Mehmet Ölmez

 

 

Türk Dilleri Araştırmaları 18 (2008), Festschrift in Honor of Talat Tekin, edited by Mehmet Ölmez, İstanbul 2008, 11-34’den alınmıştır. Aşağıdaki listede kitaplar ile PDF’leri yer almaz.

 

 

 

B. Makaleler ve Tanıtmalar (Articles and Reviews):

 

1952

1952.01. “Türkçesini Aramak (T → Searching the Turkish Counterpart)”, Türk Dili: C 2, S 14, s. 102-103.

 

1953

1953.01. “İlk Aşk Şiiri (Şiir)”, Türk Dili: C 2, S 16, s. 215.

1953.02. “Deh … (Şiir)”, Türk Dili: C 2, S 22, s. 691.

1953.03. “Atatürk Gülümsedi (Şiir)”, Türk Dili: C 3, S 26, s. 69.

 

1954

1954.01. “-ısar Ekinin Türeyişi (T → On the Origin of the Suffix -ısar)”, Türk Dili: C 3, S 32, s. 453-455.

1954.02. “-ısar Eki Hakkında (T → On the Suffix -ısar)”, Türk Dili: C 4, S 38, s. 89-96.

954.03. “Şiirimizde Ölüm Temi I”, Halk Gazetesi: Trabzon, C 26.

1954.04. “Şiirimizde Ölüm Temi II”, Halk Gazetesi, Trabzon, C 26.

1954.05. “Körebe (Şiir)”, Türk Dili: C 3, S 31, s. 407.

 

1955

1955.01. “Yeter Baktırdığın Yollarına (Şiir)”, Türk Dili: C 4, S 42, s. 396.

 

1957

1957.01. “Tarancı’da Dil Devriminin Etkileri (T → Effects of Language Reform in Tarancı)”, Türk Dili: C 6, S 64, s. 220-223.

1957.02. “Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine I (T → On the Idioms in Köktürk Inscriptions)”, I, Türk Dili: C 6, S 67, s. 372-374.

1957.03. “Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine”, II, Türk Dili: C 6, S 68, s. 423-426.

1957.04. “Tanrıca Ölümsüz (Şiir)”, Türk Dili: C 7, S 74, s. 72.

1957.05. “Osman Attilâ: Afyon Karahisar Türküleri”, Türk Dili: C 7, S 75, s. 150-151.

 

1958

1958.01. “‘Yüzükoyun’ Bileşiğinin Yapısı (T → The Structure of the Compound yüzükoyun)”, Türk Dili: C 7, S 76, s. 188-189.

1958.02. “da/de Bağlayıcısının Türeyişi (T → The Origin of the Conjunction da/de)”, Türk Dili: C 7, S 78, s. 276-277.

1958.03. “Ataç’ın Dilciliği ve Tilcikleri (T → Ataç’s Works on Language and his Words)”, Türk Dili: C 7, S 80, s. 408-413.

1958.04. “daha Zarfı ve da/de Edatı Hakkında (T → On the Adverb daha and the Particle da/de)”, Türk Dili: C 7, S 83, s. 560-562.

1958.05. “daha Zarfının Anlam ve Kullanılışları (T → The Meanings and the Usage of the Adverb daha)”, Türk Dili: C 8, S 85, s. 25-27.

1958.06. “Ayınlı ve Hemzeli Kelimeler (T → Words with ayn and hamza)”, Türk Dili: C 8, S 86, s. 110-113.

1958.07. (t) “Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul”, Türk Dili: C 7, S 79, s. 362-364. [Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul, İstanbul 1958].

 

1959

1959.01. “Sovyet Rusya’da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları (T → Turcology Studies in USSR after the II. World War)”, TDAY-B 1959: s. 379-418.

1959.02. “Kelime Yaratırken (T → Coining Words)”, Türk Dili: C 8, S 90, s. 307-309.

1959.03. “Basında Dil: Kurum’u Suçlandırma Hastalığı” [Dil Meseleleri: Basında Dil]  (T → Addiction on the Accusation of TDK [Language Problems: Language in Press])”, Türk Dili: C 8, S 90, s. 337-341.

1959.04. “Tasfiyeciliğin Sınırları[Ülküdaşlarla Başbaşa] (T → Limits of Puritaction)”, Türk Dili: C 8, S 91, s. 411-412.

1959.05. “Basında Dil: Nite-Nitekim (T → Language in Press: Nite-Nitekim)”, Türk Dili: C 8, S 91, s. 413.

1959.06. “Basında Dil: Akıntıya Kürek Çeken Biri (T → Language in Press: Someone Rowing Against the Current)”, Türk Dili: C 8, S 92, s. 457-458.

1959.07. “Basında Dil: ‘Yaşıyan Dil’ Hikâyesi (T → Language in Press: The Story of “Living Language”)”, Türk Dili: C 8, S 93, s. 531-535.

1959.08. (t) “A.N. Kononov, Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka, Moskva-Leningrad 1956 (T → Çağdaş Türk Yazı Dilinin Grameri)”, TDAY-B 1959: s. 331-377.

1959.09. (t) “Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri”, Türk Dili: C 8, S 88, s. 233-235 [Mecdut Mansuroğlu, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınlarından, İstanbul 1958].

1959.10. (t) “‘Türkçemiz’ Adlı Eser Dolayısiyle” [Nüvid Özdoğru], Türk Dili: C 8, S 89, s. 256-259.

1959.11. (t) “Osmanlıca Dersleri, I: Türk Dil Bilgisi”, Türk Dili: C 9, S 98, s. 107-112 [Dr. Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri I: Türk Dilbilgisi, (İstanbul Üniversitesi yayınlarından), İstanbul 1958].

 

1960

1960.01. “‘Amca’ ve ‘Teyze’ Kelimeleri Hakkında (T → On the Words ‘Amca’ (uncle/father’s brother) and ‘Teyze’ (aunt/mother’s sister)”, TDAY-B 1960: s. 283-294.

1960.02. “‘omuz’ Kelimesi Hakkında (T → On the Word ‘omuz’ (shoulder)”, Türk Dili: C 9, S 104, s. 402-403.

1960.03. “İlim Denen Umacı (Dil Kurultayı Yankıları)”, Yenigün, Hak, Hürriyet ve Millet Yolunda (Gazetesi): 28.07.1960, Perşembe, s. 2.

1960.04. “İncelemeler: ‘Yanlış Türkçe’ Kılavuzu”, Dünya Gazetesi: 29.07.1960, Cuma, s. 2.

1960.05. “Bir Savunma ve Cevabı”, Dünya Gazetesi: 17.8.1960, Çarşamba, s. 2.

1960.06. “Atatürk Akademi İstiyordu”, Ulus Gazetesi, 2.9.1960, Cuma, s. 2.

 

1963

1963.01. “On Kök Turkic büntägi (İ → Kök Türkçe büntägi Hakkında)”, CAJ: C 8, S 3, s.  196-198.

 

1964

1964.01. “On a Misinterpreted Word in the Old Turkic Inscriptions (İ → Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanmış bir Sözcük Üzerine)”, UAJb:  C 35, S 1 B, s. 134-144.

 

1966

1966.01. “Bir ‘Runik’ Harfin Fonetik Değeri Hakkında (T → On the Phonetic Value of a Runic Letter)”, Reşid Rahmeti Arat İçin: Ankara 1966, s. 412-417. TKAE: 19, Seri: I, S: A 2.

 

1967

1967.01. “Determination of Middle-Turkic Long Vowels through carūḍ (İ → Orta Türkçedeki Uzun Ünlülerin carūḍ ile Saptanması)”, AOH: C 20, S 2, s. 151-170.

1967.02. (t) “Basic Course in Azerbaijani. By Fred W. Householder Jr. and Mansour Lotfi. (Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series, 45) Pp. xiii+275. Bloomington: Indiana University Press and The Hauge: Mouton Co., 1965. (İ → Azerbaycanca için Temel Kurs)”, Journal of American Oriental Society: C 87, S 3, s. 318-321.

1967.03. “Burlingame’da Kazanlı ‘Yeşler Tügereği’ (Gençler Kulübü)”, Türk Kültürü: C 54, S 63-64, s. 455-456. 

 

1968

1968.01. “Long Vowels in ‘Atabatu’l-Haqā’iq”, JSFOu: C 68, S 5, s. 3-20.

 

1969

1969.01. “Zetacism and Sigmatism in Proto-Turkic (İ → Ana Türkçede z’leşme ve ş’leşme)”, AOH: C 22, S 1, s. 51-80.

 

1971

1971.01. “Türk Dil ve Lehçelerinde Ünsüz İkizleşmesi (T → Consonant Gemination in the Turkic languages and dialects)”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi: C 3, S 1, s. 1-8.

1972

1972.01. “Türk Dil Bilimi ve Yeni Kelimeler: 1 (T → Turkish Linguistics and Neologisms)”, Hacettepe  Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi: C 4, S 2, s. 143-150.

1972.02. (t) “Notes on an Introduction to Turkic Studies: Karl H. Menges, The Turkic languages and peoples. An introduction to Turkic studies. Ural-Altaische Bibliotheque XV. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1968, XIV+248 p. (İ → Türkçe Araştırmalarına Giriş Üzerine Notlar: Karl H. Menges, Türk Dilleri ve Halkları)”, FUF: C 39, s.  351-365.

 

1973

1973.01. “Türkçenin Yapısı ve Eşsesli İsim-Fiil Kökleri (T → The Structure of Turkish and the Homophonous Nominal and Verbal Roots)”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi: C 5, S 1, s. 36-46.

1973.02. “Atatürk ve Dil Reformu (Atatürk and the Language Reform)”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi: C 5, S 2, s. 105-118.

 

1974

1974.01. “On the Alternation l ~ s in Turkic and Mongolian (İ → Türkçe ve Moğolcada l ~ s denkliği)”, Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker (Protokolband der XII. Tagung der Permanent International Altaistic Conference 1969 in Berlin): Berlin 1974, s. 609-612. Hrsg. Akademie-Verlag.

1974.02. “En Hakiki Mürşit İlimdir”, Türk Dili: C 29, S 270, s. 531-534.

 

1975

1975.01. “Further Evidence for ‘Zetacism’ and ‘Sigmatism’ (İ → z’leşme ve ş’leşme için Yeni Örnekler)”, Researches in Altaistic Languages: ed. by L. Ligeti, PIAC Budapest 1975, s. 275-284. Akadémiai Kiadó.

1975.02. “On Volga-Bulgarian bačna (İ → Volga Bulgarcası baçne hakkında)”, PIAC Newsletter: Bloomington 1975, S 10, s. 8.

 

1976

1976.01. “On the Origin of Primary Long Vowels in Turkic (İ → Türkçedeki Uzun Ünlülerin Kaynağı Üzerine)”, UAJb: 1976, C 48, s. 231-236 [Aynı sayfa numaraları ile Eurasia Nostratica, Festschrift für Karl Heinrich Menges: heraugegeben von Gyula Décsy und Christo D. Dimov-Bogoev, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1977, Nad I-II, Band II içerisinde yayımlanmıştır. Bu cilt UAJb 48’in aynısıdır.].

1976.02. “The Representation of Proto-Turkic Medial and Final /s/ in Yakut” (İ → Ana Türkçe Söz içi ve Söz sonu s’nin Yakutçada Temsili), CAJ: 1976, C 20, S 1-2, s. 110-114.

1976.03. “Altay Dilleri Teorisi (T → The Theory of Altaic Languages)”, Türk Dünyası El Kitabı: Ankara 1976, s. 119-130. TKAE Seri I, S A 5.

1976.04. (t) “E.V. Sevortyan, Etimologiçeskiy slovar’ tyurkski yazıkov (Obşçe-tyurkskiye i mejtyurkskiye osnovı na glasnıye), 767 s., Moskva 1974 Akademiya Nauk SSSR, İnstitut Yazıkoznaniya, Izdatel’stvo ‘Nauka’) (T → Türk Dillerinin Kökenbilim Sözlüğü)”, TDAY-B 1975-1976: s. 274-285.

 

1977

1977.01. “Ön Türkçede Ünsüz Yitimi (T → Vowel Loss in Proto Turkic)”, TDAY-B 1977: Ankara 1978, s. 35-51.

1977.02. “Lise I Edebiyat Kitabındaki Tutarsızlıklar ve Bilimsel Yanlışlar (T → Errors and Inconsistencies in the Lise I Literature Textbooks)”, Türk Dili: C 35, S 305, s. 167-170.

1977.03. (t) “[V. I. Tsintius:] Sravnitel’nıy slovar’ tunguso-man’çjurskikh yazıkov: Materialı k etimologiçeskomu slovaryu (‘Tunguz-Mançu dillerinin karşılaştırmalı sözlüğü: Kökenbilim Sözlüğü için  malzemeler’) I: A-N, Akademiya Nauk SSSR, İnstitut Yazıkoznaniya, Leningrad 1975”, TDAY-B 1977: s. 441-448.

1977.04. “Pantürkizm Ülküsü ve Dilde Birlik ‘İddiası’”, Türk Dili: C 35, S 310, s. 15-18.

 

1978

1978.01. “Türk Dilleri Ailesi: I (T → The Family of Turkic Languages)”, Türk Dili: C 37, S 318, s. 178-183.

1978.02. “Avrupalılar ve Türkçenin Latin Harfleriyle Yazımı (T → Europeans and the Writing of Turkish in Latin Letters)”, Türk Dili: C 38, S 326, s. 590-594.

1978.03. “Tarih Boyunca Türkçenin Yazısı (T → Historical Evolution of the Alphabeths of Turkish)”, Ulusal Kültür: 1-2 Ekim 1978, S 2, s. 17-42.

1978.04. “Türkçe ile Kazakça Arasında Karşılıklı Anlaşabilirlik (T → Mutual Intelligibility between Turkish and Kazakh)”, Genel Dilbilim Dergisi: Ankara 1978, C 1, S 1, s. 33-42.

1978.05. “Türk Yazı Devriminin Öncüleri (T → Pioneers of the Turkish Script Reform)”,  Cumhuriyet: 1 Kasım 1978, s. 3. Yazı Devrimi Eki.

1978.06. “‘Bugünkü Türk Alfabeleri’ Adlı Yapıt Dolayısıyla MC Kültür Yayınlarının Bilimsel Düzeyi Üzerine”, Türkiye Yazıları: 1978, S 15, s. 5-9.

1978.07. “Bir Öğretim Görevlisine Cevap”, Türk Kültürü: (Ekim) 1978, C XVI, S 180 (38-42), s. 615-618.

 

1979

1979.01. “Once more Zetacism and Sigmatism (İ → Bir kez daha z’leşme ve ş’leşme Dolayısıyla)”, CAJ: C 23, S 1-2, s. 118-137.

1979.02. “Ana Türkçe -s- ve -s’nin Yakutçada Temsili”, I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, (İstanbul, 15-20.X.1973), Tebliğler: İstanbul 1979, s. 515-520.

1979.03. (t) “T.D.K.’nun Bilimsel Düzeyi”, Türkiye Yazıları: Ankara (Ekim) 1979: S 31, s. 4-8 (Divanü Lügat it türk Dizini, 1978 için).

1979.04. (t)“Bir TDK Yayını Üzerine (T → On a TDK Publication)”, Türkiye Yazıları: Ankara (Haziran) 1979, S 27, s.  4-8 (Ö. Demircan, Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bileşmeleri için).

 

1980

1980.01. “Üçüncü Kişi İyelik Eki Üzerine (T → On the third Person Possessive Suffix)”, Genel Dilbilim Dergisi: Ankara 1980, C 2, S 7-8, s. 10-17.

1980.02. “Türk Dilleri Ailesi: II (T → The Family of Turkic Languages: II)”,  Genel Dilbilim Dergisi: Ankara 1980, C 2, S 7-8, s. 72-85.

1980.03. “Varqa ve Gülşāh. A Fourteenth Century Anatolian Turkish Mesnevı Yūsuf-i Meddāh. Edited with Translation, Glossary and Introduction by Grace Martin Smith, pp. 222+facsimiles (fifteen folios), Leiden: E. J. Brill, 1976, Gld. 64”, Journal of American Oriental Society: Chicago, 100.3, s. 351-353.

 

1981

1981.01. “Notes on some Altaic harnessing terms (İ → Altay Dillerindeki Koşum Terimleri Üzerine)”, CAJ: C 25, S 1-2, s. 121-130.

1981.02. “Göktürk Alfabesi (T → The Alphabeth of Göktürk’s)”, Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu: Ankara 1981, s. 27-37. TTK, XVI. Dizi, S 41.

1981.03. (t) “L.S. Levitskaya, Istoričeskaja morfologija čuvašskogo jazyka [Historical Morphology of the Chuvash Language]. Izdatel’stvo ‘Nauka’, Moskva 1976, 208 pages in 80, paper, Rbl 1, 43 (İ → Çuvaş Dilinin Tarihsel Yapıbilgisi)”,  CAJ: C 25, S 1-2, s. 161-162.

 

1982

1982.01. “Some Corrections in Kitāb-i Dede Qorqut (İ → Kitāb-ı Dede Korkut’ta Bazı Düzeltmeler)”, Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata: Napoli 1982, s. 563-576 (→ 1984.01, 1986.01).

1982.02. “On the Structure of Altaic Echoic Verbs in {-KIrA} (İ → {-KIrA} ile yapılan Altayca Yansıma Eylemlerin Yapısı Üzerine)”, AOH: C 36, S 1-3, s. 503-513.

1982.03. “On the Verbal Negation in Old Japanese (İ → Eski Japoncada Olumsuz Fiiller Üzerine)”, Journal of Asian and African Studies: Tokyo 1982, s. 97-105. No 24.

1982.04. “On the Structure of Japanese Transitive Verbs in /s/ (İ → /s/ ile Kurulan Japonca Geçişli Eylemlerin Yapısı Üzerine )”, Journal of Asien and African Studies: Tokyo 1983, s. 39-44. Nr. 25.

 

1983

1983.01. (t) “Remarks on a Study in Altaic Comparative Morphology [Očerki sravnitel’noy morfologii altajskix jazykov. Akademija Nauk, Institut jazykoznanija (Otveč red. O. P. Sunik) Leningrad 1970. 270 p. (İ → Altaycanın Karşılaştırmalı Yapıbilgisi Adlı Çalışma Üzerine Notlar)”, FUF: C 45, s. 280-291.

1983.02. “Kuzey Moğolistanda Yeni Bir Uygur Anıtı: Taryat (Terhin) Kitabesi”, TTK Belleten: C 66, S 184, s. 795-838 (İngilizcesi için → 1983.03).

1983.03. “The Terkhin Inscription”, AOH: C 37, S 1-2, s. 43-68 (Türkçesi için → 1983.02).

1983.04. “Eşanlamlılık ve Kullanışı [I] (T → Synonym and Usage)”, Somut: 5.8.1983, Cuma, s. 3.

1983.05. “Eşanlamlılık ve Kullanışı [II] (T → Synonym and Usage)”, Somut: 16.12.1983, Cuma, s. 5.

1983.06. “Türkçedeki En Eski Ödünç Sözler (T → Oldest loanwords in Turkish)”, Türk Dili: C 45, S 384, s. 526-529.

1983.07. “Kadı Burhaneddin İkinci Kez Katledildi (T → Kadı Burhanettin was slain twice)”, Somut: 17.6.1983, Cuma, s.  9.

 

1984

1984.01. “Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Düzeltmeler (T → Some Corrections in Dede Qorqut)”, Türk Dili: C 48, S 385, s. 26-29 (T → 1982.01, 1986.01).

1984.02. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, İbranî Yazısı ile Türkçe (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Hebrew Alphabeth)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 1/1, s. 19-21.

1984.03. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Süryani Alfabesi ile Türkçe Kitabeler (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Syriac Alphabeth)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 1/2, s. 19-21.

1984.04. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar: Grek Alfabesiyle Türkçe (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Greece Alphabeth)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 1/3, s. 20-23.

1984.05. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Ermeni Alfabesiyle Türkçe (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Armenian Alphabeth)”, Tarih ve Toplum, İstanbul 1984, S 1/4, s. 6-9.

1984.06. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Göktürk Alfabesiyle Türkçe (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Göktürk Alphabeths)”, Tarih ve Toplum, İstanbul 1984, S 1/5, s. 6-12.

1984.07. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Manihey Alfabesi ile Türkçe (T → Turkish in Manichean Alphabeth)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 1/6, s. 6-11.

1984.08. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Soğd ve Uygur Alfabesiyle Türkçe (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Sogd and Uygur Alphabeths)”, Tarih ve Toplum: İstanbul1984, S 2/7, s. 17-22.

1984.09. “Enver Celalettin Paşa’nın Etimolojileri”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 2/7, s. 66-70.

1984.10. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Brâhmî Yazısı ile Eski Türkçe Metinler (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Brāhmī Alphabeth)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 2/8, s. 52-56.

1984.11. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Arap Yazısı ile Türkçe Metinler (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish Texts in Arabic Alphabeth)”, Tarih ve Toplum, İstanbul 1984, S 2/8, s. 49-54.

1984.12. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Osmanlıların Arap Alfabesinde Reform Girişimleri (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Ottoman Attempts in Reforming Arabic Alphabeth)”, Tarih ve Toplum, İstanbul 1984, S 2/10, s. 63-64, 71-72.

1984.13. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Çin İdeogramları ile Türkçe (T → Turkish Scripts in Various Alphabets, Turkish in Chinese Ideograms)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 2/11, s. 5-8.

1984.14. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Kiril (İslav) Alfabesi ile Türlü Türkçeler (T → Turkish Scripts in Various Alphabets,Various Turkic Languages in Cyrillic Alphabeth)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1984, S 2/12, s. 62-66.

 

1985

1985.01. “Çeşitli Alfabelerle Türkçe Yazılar, Latin Alfabesi ile Eski ve Yeni Türlü Türlü Türkçeler (T → Turkish Scripts in Various Old and New Alphabets,Various Turkic Languages in Latin Alphabeth)”, Tarih ve Toplum: İstanbul 1985, S 3/13, s. 20-28.

1985.02. “Üze Zarfı Hakkında (T → On the Adverb üze)”, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, I. Türk Dili: İstanbul 1985, C I, s. 253-260.

1985.03. “Altaic Etymologies Based on ‘Sporadic Alternations’ (İ → ‘Dağınık Ses Nöbetleşmelerine Dayalı Olarak Altayca Köken Açıklamaları)”, Olon ulsın mongolç erdemtniy ıv ih hural i bot’: Ulaan-Baatar 1985, s. 63-72. [Олон улсын монголч эрдемтний ыв их хурал и боть, Улаан-Баатар]

 

1986

1986.01. “Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Düzeltmeler (T → Some Corrections in Dede Qorqut Legends)”, TDAY-B 1982-1983: Ankara 1986, s. 141-156 (T → 1982.01, 1984.01).

1986.02. “İslâm Öncesi Türk Şiiri (T → Pre-Islamic Turkish Poetry)”, Türk Dili [= Türk Şiiri Özel Ssı I (Eski Türk Şiiri)]: C 51, S 409, s. 3-42.

1986.03. “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri (T → Turkish Poetry During Karakhanid Period)”, Türk Dili [= Türk Şiiri Özel Ssı I (Eski Türk Şiiri)]:  C 51, S 409, s. 81-157.

1986.04. “Turkic tiš, Chuvash šăl, Mongolian šidün (İ → Türkçe tiş, Çuvaşça şĭl, Moğolca şidün)”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Festschrift Andreas Tietze zum 70. Geburts­tag gewidmet von seinen Freunden und Schülern: C 76, s. 293-297.

1986.05. “Zetacism and Sigmatism: Main Pillars of the Altaic Theory (İ → z’leşme ve ş’leşme: Altay Dilleri Kuramının Temel Direkleri)”, CAJ: C 30, S 1-2, s. 141-160.

1986.06. “Yunus Emre’nin İki Manzumesi (T → On two Poems by Yunus Emre)”, Hürriyet GÖSTERİ: (Ağustos) 1986, S 69, s. 22-26 (İ → 1987.07).

1986.07. (t) “İ. Kengesbayev, Kazak Tilining Frazeologiyalık Sözdigi, (Kazak Dilinin Deyimler Sözlüğü), Kazak SSSR Ğılım Akademiyası Til Bilimi İnstitutı Almatı (= Alma Ata) 1977. 711 s.”, TDAY-B 1982-1983: Ankara 1986, s. 281-288.

1986.08. (ç) “Itıır Üöt”, Hotugu Sulus: Yakutsk 1986, S 6, s. 88-89.

 

1987

1987.01. “Etrüskler ‘Etrüsk’ İdiler… (T → Etruscans were ‘Etrüsk’s)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Nisan) 1985, S 40, s. 54-57.

1987.02. “On the History of the Labial Vowel Shifts in Tatar and Bashkir (İ →  Dudaksılların Tatarca ve Başkırtçada Yer Değiştiriminin Tarihi)”, TATARICA, Edendum Curavit Abdulla Tukain Kulttuuriseura r.y., Studia in Honorem YMÄR DAHER: Finlandiya 1987, s. 293-305.

1987.03. “Dilbilimi Açısından Türkçe Gramerler (T → Turkish Grammers from a Linguistic Perspective)”, Dilbiliminin Dünü, Bugünü, Yarını, 18-19 Haziran 1987, Hacettepe Üniversitesi: Ankara 1987, s. 56-59.

1987.04. “Olumsuzluk Eki -ma-/-me-’nin Etimolojisi (T → On the Etymology of Negation Suffix -ma-/-me-)”, Türkoloji Çalışmaları ve F. Almanya’daki Türk Çocuklarının Eğitim-Kültür Problemleri Sempozyumu, 20-21 Eylül 1985: Ankara 1985, s. 59-64 (T →  1989.03).

1987.05. “Yunus Emre’nin Gotik Harfleriyle İki Manzumesi (T → Two Poems by Yunus Emre in Gothic Alphabeth)”, Erdem: Ankara 1987, C 3, S 8, s. 367-392 (→ 1986.07).

1987.06. (t) “James Hamilton, Manuscrits ouïgours du IXe-Xe siecle de Touen-houang. Tom I-II. Fondation Singer-Polignac, Paris 1986 (T → Dun-huang’dan 11. yy.’a ait Uygurca Elyazma­ları)”, Erdem: Ankara (Ocak) 1987, C 3, S 7, s. 249-257. (→ 1987.07)

1987.07. (t) “İpek Yolu’ndan Bin Yıllık Türkçe Mektuplar (T → Thousand-year-old Letters From Silk Road)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Ocak) 1987, S 40, s. 54-57 (→ 1987.06).

1987.08. “Üniversitelerde Türk Dili Öğretimi”, Cumhuriyet: 18.06.1987, Perşembe.

 

1988

1988.01. “Nine Notes on the Tes Inscription (T →  Tes Yazıtı Üzerine dokuz Not)”, AOH: C 42, S 1, s. 111-118 (→ 1990.06, 07).

1988.02. “Turkic /š/, Chuvash /ś/ and Mongolian /č/”, TDAY-B 1986: Ankara 1988, s. 65-69 (→ 1989.02).

1988.03. “Türkçe /ş/, Çuvaşça /ś/ ve Moğolca /ç/”, TDAY-B 1986: Ankara 1988, s. 71-75 (→ 1989.02).

1988.04. “Внутритюркские свидетельства соответствия тюркского  /š/, чувашского /ś/ и монгольского /č/ (Vnutrityurkskiye svidetel’stva sootvetstviya tyurkskogo /š/, çuvaşskogo /ś/ i mongol’skogo /č/)”, Voprosı yazıkoznaniya: Moskva 1988, S 4, s. 107-111 (Çev. V. A. Çirikba; → 1989.02).

1988.05. “Eski ve Yanlış Bir Dil Anlayışı (T → An Old and Erroneus Understanding on Language)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Nisan) 1988, S 9/52, s. 35-40.

1988.06. “Türk Dili Tarihi ve ‘Üniversite Grameri’” (T → The History of Turkish Language and ‘A University Grammar of Turkish’)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Haziran) 1988, S 9/54, s. 35-37.

1988.07. “On Some Homophonous Suffixes in Modern Turkish (Türkçedeki Bazı Eşsessli Ekler Üzerine)”, Studies on Turkish Linguistics, Proceedings of the Fourth International Conference on Turkish Linguistics 17-19 August: Ankara 1988, Ed. Sabri Koç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (= Middle East Technical University), 225-230.

1988.08. “Fahir İz ve Türk Dili (T → Fahir İz and Turkish Language)”, Hürriyet GÖSTERİ: (Haziran) 1988, S 91, s. 16-17.

 

1989

1989.01. “Old Turkic TWYZW = tözü (İ →  Eski Türkçe TWYZW = tözü)”, CAJ: C 33, S 1-2, s. 118-125.

1989.02. “Inner-Turkic Evidence for the Correspondence Turkic /š/, Chuvash /ś/ and Mongolian /č/ (İ →  Türkçe /ş/, Çuvaşça /ś/ ve Moğolca /ç/’nin Denkliğine Türkçe İçinden Kanıtlar)”, Gedanke und Wirkung, Festschrift zum 90. Geburtstag von Nikolaus Poppe: Yayımlayanlar: Walther Heissig, Klaus Sagaster, Wiesbaden 1989, s. 341-345. Otto Harrassowitz (→ 1988.02, 03, 04).

1989.03. “On the Origin of Turkic Negative Suffix (-mA-) (İ → Türkçe Olumsuzluk eki -mA-’nın Kaynağı Üzerine)”, AOH: C 43, S 1, s. 81-86 (→ 1987.06).

1989.04. “Türkçe En Eski Dava Dilekçesi (T → The Oldest Court Petition in Turkish)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Eylül) 1989, S 12/69, s. 54.182-56.184.

1989.05. “Yine Etrüsk Sorunu (T → Etrüsk Problem Again)”,  Tarih ve Toplum: İstanbul (Nisan) 1989, S 11/64, s. 9.201-11.203

1989.06. (t) “Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes. By YUSUF KHASS HAJIB. Translated with an introduction and notes by Robert Dankoff. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983. Pp. 281.”, Journal of Near Eastern Studies: C 48, S 1, s. 68-70.

 

1990

1990.01. “On The Etymology of Uighur adgan-/adkan-/atkan- (İ →  Uygurca adgan-/adkan-/atkan- Eyleminin Kökeni Üzerine)”, CAJ: C 34, S 3-4, s. 300-308.

1990.02. “Atatürk ve Türk Dilinde Reform (T → Atatürk and Turkish Language Reform)”, Erdem: C 4, S 12, s. 1023-1043.

1990.03. “A New Classification of the Chuvash-Turkic Languages (İ → Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi)”, Erdem: C 5, S 13, s. 129-139 (Türkçesi için → 1990.04; 1991.01).

1990.04. “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi (T → A New Classification of the Chuvash-Turkic Languages)”, Erdem: C 5, S 13, s. 141-168 (İngilizcesi için → 1990.03; 1991.01).

1990.05. A. Tietze-T.Tekin, “Tarama Sözlüğü Üzerine Bazı Açıklamalar (T → Some Explanations on Tarama Sözlüğü)”, Erdem: C 5, S 13, s. 285-293.

1990.06. “Nine Notes on the Tes Inscription (İ → Tes Yazıtı Hakkında Dokuz Not)”, Erdem: C 5, S 14, s. 379-388 (→ 1988.01, Türkçesi için 1990.07).

1990.07. “Tes Yazıtı Hakkında Dokuz Not (T → Nine Notes on the Tes Inscription)”, Erdem: C 5, S 14, s. 389-397 (Çev.: Ü. Çelik) (→ 1988.01, 1990.06).

1990.08. “Birleşiklerin Tanımı ve Yazımları (T → Definition and Writing of Compounds)”, IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri: 17-18 Mayıs 1990: İstanbul 1990, s. 1-9. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

1990.09. “Yazım Kargaşası (T → The Spelling Chaos)”, Cumhuriyet: 19.7.1990, Perşembe.

1990.10. (t) “Bir TDK Yayınının Bilimsel Düzeyi (T → Scholarly Level of a TDK Publication)”, Cumhuriyet: 21.8.1990, Salı.

1990.11. (ç) Andrei Voznesenki, “Bit Pazarı (T → Flea Market)”, Metis Çeviri: S 10, s. 41-43.

 

1991

1991.01. “A New Classification of the Turkic Languages (İ → Türk Dillerinin Yeni Bir Tasnifi)”, Türk Dilleri Araştırmaları 1991: s. 5-18 (→ 1990.03, 04).

1991.02. “New Examples of Zetacism (İ → z’leşme için Yeni Örnekler)”, Türk Dilleri Araştırmaları 1991: s. 145-150 (→ 1996.07).

1991.03. “The Comitative Case in Orkhon Turkic (İ → Orhon Türkçesinde Birliktelik Eki)”, Altaica Osloensia. Proceedings from the 32nd Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Oslo June 12-16, 1989: Edited by Bernt Brendemoen, Oslo 1991, s. 355-359.

1991.04. “Yazı Yazmak ‘Günah İşlemek’ Değildir (T → Writing is not Committing sin)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Ocak) 1991, S 15/85, s. 22-24.

1991.05. “Yazı Yazmak ve Yanılmak Üzerine (T → On Writing and being Mistaken)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Haziran) 1991, S 15/90, s. 9-12.

1991.06. “Türk Dilleri mi, “Türk Şiveleri” mi? (T → Turkic Languages or ‘Turkish Dialects?)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Haziran) 1991, S 15/90, s. 12-14.

1991.07. “Türkçede Kelime Vurgusu Kuralları (T → The Rules of Word Stress in Turkic)”, Dilbilim Araştırmaları 1991: Ankara 1991, s. 1-4.

1991.08. (t) “Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes. By YUSUF KHASS HAJIB translated with an introduction and notes by Robert Dankoff. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983. Pp. 281.”, Türk Dilleri Araştırmaları 1991: s. 197-200 (Çev. M. Ölmez).

 

1992

1992.01. “Senedi Batıl Olur..! (T →)”, Tarih ve Toplum: İstanbul (Ocak) 1992, S 17/97, s. 9-11.

1992.02. “Sigmatism in Chuvash Reviewed (→ Çuvaşçada ş’leşmenin Gözden Geçirimi)”, Türk Dilleri Araştırmaları 1992: s. 121-130.

1992.03. “Orta Asya Türk Dilleri (T → Central Asian Turkic Languages)”, Dil Dergisi: Ankara (Mayıs) 1992, S 5, s. 48-54.

1992.04. “The Hunnic (Hsiung-nu) Couplet in Chin-shu (İ → Chin-shu’da geçen Hunca <Hsiung-nu> Beyit)”, Mélanges offerts à Louis Bazin, par ses disciple, collègues et amis, L’Harmattan: Paris 1992, s. 1-4.

1992.05. (t) “Turkish Linguistics Today, edited by Hendrik Boeschoten and Ludo Verhoeven, E.J. Brill, Leiden 1991. 193 s. (İ → Türk Dilbiliminin Bugünü)”, Türk Dilleri Araştırmaları 1992: s. 171-180.

1992.06. “Türkoloji Üzerine (Prof. Dr. Talât Tekin ile Söyleşi) (T → On Turcology [Interview with Prof. Dr. Talât Tekin])”, Dilbilim Araştırmaları 1992: Ankara 1992, s. 5-9.

1992.07. “Bir Kültür Bakanlığı Yayını Üzerine (T → On a Publication by Turkish Cultural Ministry)”, Türk Dili Dergisi: Ankara (Kasım-Aralık) 1992, S 33, s. 4-7.

1992.08. “Türk Şiveleri mi, Türk Dilleri mi? (T →)”, Cumhuriyet: 04.10.1992, Pazar.

 

1993

1993.01. (t) “Old Turkic Word Formation Üzerine Notlar”, Dilbilim Araştırmaları 1993: Yayınlayan: Ahmet Kocaman, Ankara 1993, s. 201-208.

1993.02. “On the Uigur Term yügmäk (İ → Uygurca yügmäk Terimi Üzerine)”, UAJb N.F.: 1983, S 12, s. 265-268.

1993.03. “Süper Doçente Yanıt: I (T → Response to  Super Associate Professor)”, Türk Dili: Ankara 1993/II, S 501, s. 373-380.

1993.04. “Süper Doçente Yanıt: II (T → Response to  Super Associate Professor)”, Türk Dili: Ankara 1993/II, S 501, s. 381-386.

1993.05. “Türklük Kurultayı, Nevruz ve Ergenekon (T → Congress of Turkishness, Nawruz and Ergeneqon)”, Cumhuriyet: 19.4.1993, Pazartesi, s. 2.

1993.06. “‘Türk Diyalektleri’ Değil, ‘Türk Dilleri’ (T → “Turkic Languages”, not the Turkic Dialects)”, Türk Dili Dergisi: Ankara (Mayıs-Haziran) 1993, S 36, s. 6-10.

1993.07. “Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü (T → An Etymological Dictionary of teh Turkish Language)”, Türk Dili Dergisi: Ankara (Temmuz-Ağustos) 1993, S 37, s. 8-11.

1993.08. “Türki Tilder Familyası (T → Turkic Languages Family)”, Cumhuriyet: 7.6.1993, Pazartesi.

 

1994

1994.01. “Türkçenin Yakın ve Uzak Akrabaları (T → Close and Distant Kinships of Turkish)”, Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü: Ankara 1994, s. 18-27.

1994.02. “Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi (T → Initial y- Prothese in Turkic Languages)”, Türk Dilleri Araştırmaları: 1994, C 4, s. 51-66.

1994.03. (t) “Gerhard Doerfer: Versuch einer linguistischen Datierung älterer osttürkischer Texte, Harrassowitz Verlag, Turcologica: Band 14, Wiesbaden 1993, 255 s.”, Türk Dilleri Araştırmaları: 1994, C 4, s. 183-190.

1994.04. A. Tietze-T.Tekin, “Tarama Sözlüğü Üzerine Bazı Açıklamalar II (T → Some Explanations on Tarama Sözlüğü)”, Türk Dilleri Araştırmaları: 1994, C 4, s. 159-169.

1994.05. “Altaic Languages (T → Altay Dilleri)”, The Encyclopedia of Language and Linguistics: 1994, C I, s. 82-85.

1994.06. “Notes on Old Turkic Word Formation (İ → Old Turkic Word Formation Üzerine Notlar)”, CAJ: C 38, s. 244-281.

1994.07. “Cumhuriyet Döneminde Türkçenin Gelişmesi (T → The Development of Turkish in Republican Era)”, Dilbilim Araştırmaları 1994: Ankara  1994, s. 4-10.

1994.08. “Turkey: Language Situation (İ → Türkiye: Dil Durumu)”, The Encyclopedia of Language and Linguistics: 1994, C 9, s. 4780a.

1994.09. “Turkic Languages (İ → Türk Dilleri)”, The Encyclopedia of Language and Linguistics: 1994, C 9, s. 4780b-4785.

1994.10. “Turkish (İ → Türkçe)”, The Encyclopedia of Language and Linguistics: 1994, C 9, s. 4785-4787.

1994.11. “Dil Kurumu Nelerle Uğraşıyor? (T → What is the Turkish Language Association Preoccupied With?)”, Cumhuriyet: 29.8.1994, Pazartesi.

1994.12. “Corrections in Kitāb-ı Dede Korkut II: Kara polad Uz Kilic (İ → Kitab-ı Dede Korkut’ta Düzeltiler II: Kara polad uz kılıc)”, Festschriften für Tietze: München 1994, s. 177-181. Institut Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie, Universität München.

1994.13. “Zeynep Korkmaz’ın Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerine Bir Eleştiri (I) (T → A Review of Zeynep Korkmaz’s Glossary of Grammatical Terminology - I)”, Çağdaş Türk Dili: Ankara (Aralık) 1994, S 81, s. 2-13.

1994.14. “Yunus Emre Şeriata Karşı (T → Yunus Emre is against Sheria)”, Cumhuriyet, 11.07.1994, Pazartesi.

1994.15. “Yeni TDK’nin Bilimsel Düzeyi (T → The Scholarly Level of New TDK)”, Cumhuriyet, 25.09.1994, Pazar.

 

1995

1995.01. “Relics of Altaic stem-final Vowels in Turkic (İ → Altayca Gövde-sonu Ünlülerin Türk Dillerindeki Kalıntıları)”, Laut- und Wortgeschichte der Türksprachen: Wiesbaden  1994, s. 173-187. Turcologica 26.

1995.02. “Some remarks on the Tunyukuk Inscription (İ → Tunyukuk Yazıtı üzerine Bazı Notlar)”, Beläk Bitig: 1995, s. 209-222. Turcologica 23.

1995.03. “Elegest (Körtle Han) Yazıtı (İ → Elegest (Körtle Han)  Inscription)”, Türk Dilleri Araştırmaları: 1995, C 5, s. 19-32.

1995.04. (t) “Al-Rabghūzī, The Stories of the Prophets: Qia al-Anbiyā’, An Eastern Turkish Version, Critically edited by H. E. Boescho­ten, M. Vandamme and S. Tezcan, with the assistance of H. Braam and B. Radtke, E. J. Brill, Leiden 1995 Volume I: xxxv+787 pp., Volume II: ix+832 pp.”, TDA: 1995, C 5, s. 259-264.

1995.05. “Kentlileşme ve Türkçe (T → Urbanization and Turkish)”, Dilbilim Araştırmaları 1995: Ankara 1995, s. 6-10.

1995.06. “Türkçede Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlü - Ø Nöbetleşmesi (T → Morphophonemic Variations in Turkish: Close-Vowel Alternations)”, Dilbilim Araştırmaları 1995: Ankara 1995, s. 103-109.

1995.07. “Zeynep Korkmaz’ın Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerine Bir Eleştiri (II) (T → A Review of Zeynep Korkmaz’s Glossary of Grammatical Terminology - II)”, Çağdaş Türk Dili: Ankara (Ocak) 1995, S 82, s. 2-13.

1995.08. “Zeynep Korkmaz’ın Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerine Bir Eleştiri (III) (T → A Review of Zeynep Korkmaz’s Glossary of Grammatical Terminology - III)”, Çağdaş Türk Dili: Ankara (Şubat) 1995, S 83, s. 2-13.

1995.09. “Sözcüklerin Tanıklığı (T → The Testimony of Words)”, Millî Folklor: Güz 1995, S 26, s. 9-11.

1995.10. (ç) “Itıır Üöt, Nazım Hikmet”, Çağdaş Türk Dili: Ankara (Nisan) 1995, S 86, s. 38-39.

1995.11. “Yeni TDK’nun Bilimsel Düzeyi: II (T → Academic Level of New TDK: II)”, Çağdaş Türk Dili: Ankara (Mayıs) 1995, S 87, s. 11-19.

1995.12. “Fuzuli’nin Güncel Önemi (T → The Contemporary Significance of Fuzuli)”, Cumhuriyet: 16.05.1995, Salı.

1995.13. “Âleme Verir Talkını … (T → Not As I Do)”, Cumhuriyet: 27.07.1995, Perşembe.

1995.14. “Türkçe Değil Osmanlıca Yanlışları Yapılıyor (T → Mistakes in Ottoman, Not in Turkish)”, Yeni Yüzyıl: 29.7.1995, Cumartesi.

1995.15. “Dil Kurumu Türkçesi (T → The Turkish of the Language Association)”, Türk Dili Dergisi: Ankara (Eylül-Ekim) 1995, S 50, s.  3-6.

 

1996

1996.01. “On Uigur {-gAlI} bol-, {-gAlI} boltuk- (İ → Uygurcada {-gAlI} bol-, {-gAlI} boltuk- Üzerine)”, TDA: 1996, C 6, s. 63-70.

1996.02. (t) “Zieme, Peter, Altun Yaruq Sudur, Vorwort und das erste Buch (= BT XVIII). (Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademienvorhaben Turfanforschung), Bre­pols 1996”, TDA: 1996, C 6, s. 177-182.

1996.03. (t) “Symbolae Turcologicae: Studies in Honour of Lars Johanson On his Sixtieth Birthday 8 March 1996, ed. By Árpád Berta, Bernt Brendemoen and Claus Schönig, Swedish research Institute in İstanbul, 1996, 246 s.”, TDA, 1996, C 6, s. 183-190.

1996.04. “On the Adverb ti in Orkhon Turkic (İ → Orhon Türkçesindeki ti Belirteci Üzerine)”, Altai Hakpo, Journal of the Altaic Society of Korea: 1996, C 6, s. 101-105.

1996.05. “On the Old Turkic dative-locative suffix {+A)} (İ → Eski Türkçe Datif-Lokatif Eki (-A) Üzerine)”, Turfan, Khotan und Dunhuang. Vorträge der Tagung, Annemarie v. Gabain und die Turfanforschung, veranstaltet von der Berlin-Branden­burgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin (9.-12.12.1994): Herausgegeben von Ronald E. Emmerick, Werner Sundermann, Ingid Warnke und Peter Zieme, Berlin 1996, s. 327-333. Akademie Verlag.

1996.06. “On the origin of the Turkic Genitive Suffix (İ → Türkçe Genitif Ekinin Kökeni üzerine)”, Symbolae Turcologicae: Uppsala 1996, C 6, s. 227-230.

1996.07. “Yeni ‘Zetasizm’ Örnekleri (T → New Examples of Zetacism)”, Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1988: Ankara 1996, s. 81-83. TDK (→ 1991.02).

1996.08. “Altaic Etimologies. I (İ → Altayca Etimolojiler)”, International Journal of Central Asia Studies: Korea 1996, C 1, s. 245-268.

1996.09. “Proto Altaic *ji ‘2’ And Its Derivatives (İ → Ana Altayca *ji ‘2’ ve Türevleri)”, Essays in Honor of Ki Moon Lee / 이기문교수 정년퇴임기념논총 Yi Gimun Gyosu Jeongnyeontoeim ginyeomnonchong: Seoul 1996, s. 1117-1124.

1996.10. (t) “Uzun, Leyla Subaşı, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 7, Ankara, 1995, 176 s. (T →The Textlinguistic Structure of Orkhon Inscriptions)”, Dilbilim Araştırmaları 1996: Ankara 1996, s. 310-313.

 

1997

1997.01. “Dilbilimi İlke ve Yöntemleri Işığında Türkiye’de Türk Dilbilimi (T → Turkish Linguistics in Turkey Under the Light of the Principles and Methodology of Linguistics)”, VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı Bildirileri, 7-9 Ağustos 1996: Ankara 1997, s. 1-8.

1997.02. “Yusuf Has Hacip ve Cahit Sıtkı Tarancı’da Gençlik, Yaşlılık ve Ölüm (T → Youth, Aging and Death in Yusuf Khas Khajib and Cahit Sıtkı Tarancı)”, Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Nevin Önberk Armağanı: Yay. M. Ölmez, Ankara 1997, s. 343-350.

1997.03. “Tibet Alfabesiyle Türkçe (T → Turkish in Tibetan Alphabet)”, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı: Ankara 1997, s. 61-67.

1997.04. “On The Old Turkic Verbal Noun Suffix {-dOk} (İ → Eski Türkçe {-dOk} Eki Üzerine)”, TDA: 1997, C 7, s. 5-12.

1997.05. “Notes on Some Chinese Loanwords in Old Turkic (İ → Eski Türkçedeki Bazı Çince Alıntı Sözcükler Üzerine Notlar)”, TDA: 1997, C 7, s. 165-173.

1997.06. “The first Altınköl inscription (İ →)”, Turkic Languages: Wiesbaden 1997, C I, S 2, s. 210-226.

1997.07. “Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları (I) (T → Text Books on Turkish and Literature)”, Çağdaş Türk Dili: Ankara (Aralık) 1997, S 118, s. 12-16.

1997.08. “Türk Dilleri Ailesi: III (T → Turkic Languages Family - III)”, Türkoloji Eleştirileri: Ankara 1997, s. 352-367.

 

1998

1998.01. “Turkic yurt = Mongolian nutug (İ → Türkçe yurt = Moğolca nutug)”, Studia Etymologica Cracoviensia: Krakow 1998, C 3, s. 129-133.

1998.02. “The Second Altınköl Inscription (İ → İkinci Altınköl Yazıtı)”, TDA: 1998, C 8, s. 5-14.

1998.03. “On Middle Turkic budun ~ boḏun ‘null, annihilated’ (İ → Orta Türkçe budun ~ bodun ‘boş’ Üzerine)”, Studia Turcologica Cracoviensia: 1998, C 3, s. 263-266.

1998.04. “On Uigur boqnï ‘low, short’ (İ → Uygurca boqnı ‘allta, aşağıda, kısa’ Üzerine)”, Bahşı Ögdisi, Klaus Röhrborn Armağanı: Yay. M. Ölmez, J.P. Laut, İstanbul/ Freiburg 1998, s. 405-410.

1998.05. “Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları (II) (T → Text Books on Turkish and Literature -II)”, Çağdaş Türk Dili: Ankara (Mart) 1998, S 121, s. 2-5.

1998.06. “On the etymology of Turkish değil (T → Türkçe değil’in Kökeni Üzerine)”, yay. L. Johanson et alias, The Mainz Meeting. Proceedings of the 7th International Conference on Turkish Linguistics: 1998, s. 656-664

 

1999

1999.01. “Hemçik-Çırgakı Yazıtı (T → The Hemchik-Chirgaki Inscription)”, TDA: 1999, C 9, s. 5-15.

 

2000

2000.01. “İkinci Bay - Bulun (= E 49) Yazıtı (T → The Second Bai-Bulun [=E49] Inscription)”, TDA: 2000, C  10, s. 81-90.

2000.02. “Ana Türkçe’de z’leşme ve ş’leşme (T → Zetacism and Sigmatism in Proto Turkic)”, XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri: İstanbul 2000, s. 1-12.

2000.03. “Türkçe’de kaynaştırma sesleri (T → The gap-filling sounds in Turkish)”, XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri: İstanbul 2000, s. 109-112.

 

2002

2002.01a. “On the Turkic Gerundial Suffix {-mAtI(n)} (İ → {-mAtI(n)} Zarffiil Eki Üzerine)”, Splitter aus der Gegend von Turfan, Festschrift für Peter Zieme: İstanbul-Berlin 2002, s. 375-384. // 2002.01b. The Golden Cycle. Proceedings of the D. Soper Commemo­rative Conference on the Cultural Heritage of Central Asia, UCLA Conference Center at Lake Arrowhead, October 1-4, 1998: Yay. András J.E. Bodrogligeti, Sahibqiran 2002, s. 247-254 [2002.01a’nın aynı yıl aynı adla bu derlemede yayımıdır].

 

2003

2003.01. “터키어의 연결음들 Teokieoeui yeongyeoreumdeul (The gap-filling sounds in Turkish)” (translated and annotated by LI, Yong-Song). Altai Hakpo 13: 2003, s. 159-167. The Altaic Society of Korea (→  2000.03).

 

 

Kısaltmalar/Abbrevations

AOH:  Acta Orientaliae Hungaricae

C: Cilt / Volume

CAJ: Central Asiatic Journal

FUF: Finnisch-ugrische Forschungen

JSFOu: Journal de la Société finno-ougrienne

NF: Neue Folge

S: S

TDAY-B: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

TDA: Türk Dilleri Araştırmaları

UAJb: Ural-Altaische Jahrbücher

 

İ →   İngilizceden Türkçeye bu şekilde çevrilebilir

T →  Türkçeden İngilizceye bu şekilde çevrilebilir

(t)      tanıtma/review

(ç)     çeviri/translation