TDA

Yazım Kuralları

Formatting and Style Guide

TDA hakemli bir dergidir ve yalnızca bilimsel değeri olan akademik çalışmaları yayımlar.

Türkçe yazılarda TDK yazım kuralları izlenir. Gönderilen yazıların Türkçe ve İngilizce özetleri ile anahtar sözcükler makaleye eklenmelidir.

Akademik çalışmalarda yazarın alıntıladığı her türlü fikir ve bilginin kaynağını belirtmesi bilimsel etik gereğidir. Kaynak gösterme (citation) için dünya çapında kabul edilmiş belli standart gösterim şekilleri bulunmaktadır. Yazar, kendi tercihine bağlı olarak standart formatlardan (MLA style, APA style, Chicago Manual vb.) herhangi biriyle kaynak gösterebilir; ancak makale bu açıdan kendi içinde tutarlı olmalı, başka bir deyişle bir makale içinde tüm alıntılar ve kaynakça girdileri için aynı format kullanılmalıdır. Bu formatlarla ilgili bilgi, ilgili kurumların kılavuzlarında ve yerli ve yabancı çeşitli üniversitelerin sayfalarında bulunmaktadır.

Bu konuda kolaylık sağlamak ve hatadan kaçınmak için MS Word Başvurular (References) bölümü gibi yazım programlarında bulunan araçlar kullanılabilir. Ayrıca İnternet'te "citation" diye arandığında bir çok otomatik kaynak gösterme aracı bulunabilmektedir. Bu sitelerde istenilen format (örneğin MLA) ve eser türü (kitap, makale, tez vb.) seçilip bilgiler (yazar adı, kitap adı vb.) girildikten sonra program kaynağı seçilen formatta hazırlamaktadır.

© 2014-Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi. Tüm hakları saklıdır.

İLETİŞİM: Mehmet ÖLMEZ

ADRES: Yıldız Teknik Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | Davutpaşa Yerleşim Birimi 34210 Esenler - İSTANBUL
Tel: (+9 0212) 383 44 47 | E-posta: olmez.mehmet@gmail.com

Site Yöneticisi (2015-...): F. Yelda ŞAHİN

İlk Tasarım: Dr. Özgür AY